Psylocyna promuje strukturalną i funkcjonalną neuroplastyczność

Psylocyna promuje strukturalną i funkcjonalną neuroplastyczność

W czerwcu 2018 r. naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis opublikowali wyniki badań, które wykazały, że psychedeliki serotonergiczne, w tym psylocyna, zwiększają neurytogenezę (nowy wzrost z neuronów) lub spinogenezę (wzrost kolców na neuronach) lub zarówno in vitro, jak i in vivo i że robią to za pośrednictwem receptora 5-HT2A.1 Wprowadzili również termin psychoplastogen do klasyfikacji substancji chemicznych, które promują plastyczność w mózgu.

W artykule autorzy twierdzą, że badanie przeprowadzono z powodu działania dysocjacyjnej ketaminy znieczulającej. Wiadomo, że jest szybko działającym lekiem przeciwdepresyjnym i skutecznym w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Badania pokazują, że ketamina promuje wzrost kolców dendrytycznych na komórkach nerwowych, zwiększa syntezę białek w synapsie (szczelina między komórkami nerwowymi) i wzmacnia odpowiedź synaptyczną. Naukowcy zastanawiali się, czy psychodeliki serotonergiczne mogą wywołać ten sam efekt.

Naukowcy stwierdzili:

Ze względu na podobieństwa między klasycznymi psychedelikami serotonergicznymi i ketaminą zarówno w modelach przedklinicznych, jak i badaniach klinicznych, stwierdziliśmy, że ich działanie terapeutyczne może wynikać ze wspólnej zdolności do promowania strukturalnej i funkcjonalnej plastyczności neuronów w neuronach korowych.

Okazuje się, że ich rozumowanie było trafne.

Wpływ na komórki mózgu

Wskutek badań mikroskopowych naukowcy wiedzą, że komórki mózgowe giną w depresji i innych zaburzeniach neuropsychiatrycznych. Dwa klasyczne objawy to utrata kolców dendrytycznych i zanik dendrytyczny. Te efekty komórkowe są wykorzystywane w laboratorium jako wskaźniki efektów leków eksperymentalnych i innych substancji. Plastyczność funkcjonalna to zdolność mózgu do zmiany funkcji z uszkodzonego obszaru na inny obszar. Plastyczność strukturalna pozwala mózgowi zmienić jego fizyczną strukturę. Oba rodzaje plastyczności pomagają mózgowi odzyskać sprawność i przywrócić (a nawet zwiększyć) jego funkcjonalność.

Podsumowując, badania wykazały, że badane psychedeliki są zdolne do „silnego” zwiększenia neurytogenezy, spinogenezy lub obu. Oprócz psylocyny, badanie testowało działanie LSD, (dietyloamidu kwasu lizergowego) MDMA (3,4-metylenodioksymetamfetaminy), DOI (2,5-dimetoksy-4-jodoamfetaminy), DMT (N, N-dimetylotryptaminy) i ibogainy. Psylocyna i DMT były dwiema testowanymi tryptaminami, które miały działanie najbardziej porównywalne z ketaminą w promowaniu strukturalnej i funkcjonalnej neuroplastyczności.

Rola receptorów

Ponieważ agonizm wobec receptora 5-HT2A jest odpowiedzialny za klasyczne działanie leków psychedelicznych, naukowcy naturalnie zastanawiali się, czy ten receptor odgrywa rolę w wzroście strukturalnej i funkcjonalnej neuroplastyczności. Użyli antagonisty 5-HT2A, ketanserinu, do zablokowania receptora w neuronach korowych szczura. Kiedy to zrobili, związki psychedeliczne (w tym psylocyna) nie promowały już neuritogenezy i spinogenezy.

Oprócz 5-HT2A, zmiany strukturalne w komórkach nerwowych zachodziły również za pośrednictwem receptorów sygnalizacyjnych zwanych TrkB (kinaza receptora tropomiozyny B) i mTOR (cel rapamycyny u ssaków). Wiadomo, że receptory te odgrywają kluczową rolę w neuroplastyczności poprzez substancję zwaną czynnikiem neurotroficznym pochodzenia mózgowego (BDNF). Kiedy naukowcy użyli antagonistów tych receptorów wraz z psychedelikami, zatrzymały się efekty neurytogenezy i spinogenezy.

Co to oznacza?

Autorzy badania mają nadzieję, że to, co odkryli, zwiększa wiarygodność stosowania leków psychodelicznych w psychoterapii. Mówią też, że zidentyfikowali podstawy dla naukowców z chemii medycznej, którzy mogą na ich bazie opracować związki sprzyjające plastyczności jako bezpieczne, skuteczne i szybko działające leki na depresję i powiązane zaburzenia.

link do badania: https://www.cell.com/cell-reports/supplemental/S2211-1247(18)30755-1

Poznaj autora / nootraveller

Natura eksperymentatora. Poszukiwacz nowości. Fan niesztampowości.

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>