Nowy lek naśladuje działanie ketaminy w depresji

Nowy lek naśladuje działanie ketaminy w depresji

Nowa, małocząsteczkowa substancja wywołuje szybką odpowiedź przeciwdepresyjną podobną do ketaminy podczas badania na myszach prowadzonego przez Yale o czym można przeczytać w publikacji wydanej 16 kwietnia The Journal of Clinical Investigation.

Działanie leku, zwanego NV-5138, w modelach gryzoni, naśladowało szybkie działanie znieczulającej ketaminy, której odmiana, Esketamina, została niedawno zatwierdzona przez FDA do stosowania u pacjentów z depresją, którzy nie reagują na inne leki. Nadal jednak utrzymują się obawy dotyczące bezpieczeństwa stosowania ketaminy, a także Esketaminy, które mogą wywoływać stany podobne do psychozy, a także mogą prowadzić do potencjalnych nadużyć.

Ostatnie badania wykazały możliwość opracowania nowego leku, takiego jak NV-5138, który działa szybko, ale jest również bardziej skuteczny i bezpieczniejszy niż obecne preparaty ketaminy

– powiedział starszy autor Ron Duman, Elizabeth Mears and House Jameson profesor psychiatrii i profesor neurologii.

REKLAMA

Ten eksperymentalny lek nie stymuluje bezpośrednio aktywności neuronalnej, tak jak ketamina, ale podobnie do niej pobudza wzrost synaps lub połączeń między neuronami, których utrata jest związana z przewlekłym stresem i depresją. Zespół badawczy wykazał również, że markery łączności synaptycznej zostały szybko przywrócone w mysim modelu anhedonii, głównego objawu depresji, charakteryzującego się niezdolnością do odczuwania przyjemności. Myszy, którym podano pojedynczą dawkę leku, także wykazały znaczną poprawę w innych zachowaniach związanych z depresją.

Przewlekła depresja charakteryzuje się utratą synaps i połączenia między komórkami mózgu. Nowe badanie pokazuje, że liczba kolców dendrytowych wzrosła dzień po podaniu myszom NV-5138, eksperymentalnego leku niskocząsteczkowego, który naśladuje wpływ ketaminy na depresję. Zdjęcie powyżej pokazuje gęstość synapsy kręgosłupa w przyśrodkowej korze przedczołowej przed (u góry) i po leczeniu NV-5138 (u dołu).

Lek jest opracowywany przez Navitor Pharmaceuticals Inc., który sfinansował badanie. Obecnie jest on poddawany testom I fazy u ludzi.

Głównym autorem opracowania jest Taro Kato, poprzednio Yale, a obecnie Sumitomo Dainippon w Japonii. Autorzy Yale nie mają żadnego interesu finansowego w Navitor.

link do badania: https://doi.org/10.1172/JCI126859

Poznaj autora / nootraveller

Natura eksperymentatora. Poszukiwacz nowości. Fan niesztampowości.

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>