Zidentyfikowano białko kluczowe w rozwoju alkoholizmu

Zidentyfikowano białko kluczowe w rozwoju alkoholizmu

Białko w mózgu wiążące się z alkoholem może być kluczem do terapii alkoholizmu – donosi chemik medyczny z UH College of Pharmacy Joydip Das w eNeuro – dziennika “Society for Neuroscience”. Białko nazywane MUNC 13-1 odgrywa kluczową rolę w rozwoju tolerancji na alkohol wg Das.

“Uzależnienie od alkoholu pozostaje jednym z najbardziej znaczących problemów ze zdrowiem psychicznym na świecie. Głównym wyzwaniem jest zrozumienie, w jaki sposób etanol zmienia zachowanie i mózg podczas wchodzenia w uzależnienie. Rozwijanie się tolerancji jest krytycznym krokiem w tym procesie” – dodaje Das.

Jeśli dana osoba nabędzie tolerancję na daną dawkę alkoholu,będzie potrzebowała więcej i więcej. Jeśli bylibyśmy w stanie zatrzymać wiązanie alkoholu w MUNC 13-1, pomoże to osobom pijącym zmniejszyć tolerancję. Z kolei jeśli uda się zmniejszyć tolerancję to będziemy mogli zmniejszyć uzależnienie” mówi Das, którego badania koncentrują się na miejscu ekspozycji alkoholu.

Proces wiązania MUNC 13-1 z alkoholem odbywa się w synapsie mózgu, gdzie jedna komórka nerwowa lub neuron przekazuje sygnał dalej. W szczególności wiązanie odbywa się w przestrzeni presynaptycznej, w znacznie mniej poznanym obszarze mechanizmu działania synaps.

Podczas ekspozycji na alkohol, powoduje on szerokie i długotrwałe zmiany w aktywności neuronów,zmnieniając zarówno aktywność presynaptyczną jak i postsynaptyczną.

Do tej pory badania zostały wykonane przy użyciu genetycznego systemu Drosophila, który oferuje prosty model, ale różne podobieństwa. Ich białko aktywujące nazywa się Dunc13, odpowiednik MUNC 13-1.

“Redukcja w Dunc13 wytwarza behawioralną i fizjologiczną odporność na działanie uspokajające etanolu” – dodaj Das. To sprawia, że MUNC 13-1 jest ważnym celem w opracowaniu leku.

“Musimy opracować substancję, która hamowałaby wiązanie alkoholu z MUNC 13 i zmniejszała jego aktywność. Opierając się na naszych dotychczasowych wynikach, prawdopodobnie zmniejszyłoby to rozwój tolerancji, co znacznie utrudniłoby uzależnienie od alkoholu” – mówi Das.

Źródła:

http://www.uh.edu/news-events/stories/2018/june2018/06051018-joydip-das-alcohol.php

Xu, S., Pany, S., Benny, K., Tarique, K., al-Hatem, O., & Gajewski, K. et al. (2018). Ethanol Regulates Presynaptic Activity and Sedation through Presynaptic Unc13 Proteins in Drosophila. Eneuro, ENEURO.0125-18.2018. doi: 10.1523/eneuro.0125-18.2018

Poznaj autora / nootraveller

Natura eksperymentatora. Poszukiwacz nowości. Fan niesztampowości.

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>