,

Korzyści neurologiczne wynikające ze stosowania sarkozyny i d-seryny

Korzyści neurologiczne wynikające ze stosowania sarkozyny i d-seryny

Sarkozyna i d-seryna to dwie endogenne substancje, które są aktualnie badane pod kątem zastosowania w leczeniu wielu różnych chorób. Chociaż substancje te mają wiele interesujących właściwości i mogą być stosowane jako skuteczne leczenie pomocnicze w przypadku zaburzeń takich, jak depresja i schizofrenia, są one za bardzo niespecyficznie, aby mogły skutecznie działać samodzielnie, i nie powinny nigdy być stosowane zamiast leczenia zaleconego przez lekarza. Mając to na uwadze, istnieją pewne obiecujące dowody na działanie nootropowe, przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne.

d-seryna a l-seryna

Ten artykuł obejmuje odwołania do badań, w których stosowano oba enancjomery seryny.

REKLAMA

L-Seryna w proszku dostępna w sklepie ekstrakty.com

 

Te dwa związki mogą wykazywać w pewien sposób podobne działanie, ponieważ L-seryna przekształcana jest w D-serynę przez racemazę serynową, enzym który, aby prawidłowo funkcjonować, wymaga obecności witaminy B6. To dlatego istotnym jest, aby suplementować również witaminę B6, kiedy suplementuje się L-serynę.

Badania, w których zastosowano obie postacie seryny, wyraźnie wykazują jej interesujące spektrum działania. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, można się spodziewać, że L-seryna będzie mniej skuteczna, ponieważ wymaga dodatkowego etapu zanim będzie mogła być wykorzystana przez organizm.

Nastrój i depresja

REKLAMA

D-Seryna w proszku dostępna w sklepie ekstrakty.com

 

D-seryna wykazuje zarówno doraźne[1], jak i długotrwałe[2] działanie przeciwdepresyjne, co wywnioskowano z badań przeprowadzonych na modelach zwierzęcych. Odnotowano również, że długotrwałe jej stosowanie zmniejszało objawy stanów lękowych. Badania wykazały też, że może ona zapobiegać upośledzeniom poznawczym u pacjentów narażonych na stresujące sytuacje[3] (takie jak rozmowa o pracę), ale nie w normalnych codziennych sytuacjach. Zatem D-seryna nie spełnia ściśle definicji środka nootropowego. Jest ona jednak wszechobecna w organizmie i, przy wielu interesujących działaniach, jakie wykazuje w odniesieniu do zachowania zdrowia umysłowego, z pewnością warto się nad nią pochylić.

Sarkozyna stała się gwiazdą ważnego badania z 2013 roku, w którym uwydatniono znaczenie transportera glicyny 1 (GlyT1, ang. glycine transporter 1) w depresji[4]. Przeciwdepresyjne działanie sarkozyny i innych inhibitorów GlyT1 może być powiązane z podwyższeniem poziomu glicyny, neuroprzekaźnika hamującego, który wydaję się działać antystresowo. W badaniu stwierdzono, że monoterapia sarkozyną jest skuteczniejsza niż leczenie cytalopramem (Celexa), środkiem należącym do SSRI, w łagodzeniu depresji, przy niewielu skutkach ubocznych i szybkim rozpoczęciu działania[5]. Rola glicyny w zaburzeniach umysłowych może być znacznie większa niż początkowo myślano.

Zgodnie z oczekiwaniem, osoby stosujące sarkozynę w celach przeciwdepresyjnych różnie oceniały jej skuteczność. Niektórzy porównywali ją z ketaminą lub cytalopramem, podczas gdy inni nie zaobserwowali żadnego znaczącego efektu. W badaniu tym zasugerowano, że sarkozyna wykazuje silne działanie ogólne, które jednak wciąż może charakteryzować się dużą indywidualizacją.

Schizofrenia i psychozy

Układ glutaminianowy jest największym wzbudzającym układem w mózgu, który zarządza funkcjami w każdym jego obszarze, a zatem można oczekiwać, że sarkozyna może okazać się skuteczna w przypadku depresji, utraty pamięci lub, co ciekawe, zaburzeń psychotycznych.

REKLAMA

Sarkozyna w proszku dostępna w sklepie ekstrakty.com

 

Powiązanie transportera glicynowego z receptorami NMDA (niezbędnymi dla procesów zapamiętywania i nauki) może również wyjaśniać, dlaczego sarkozyna stanowi korzystne leczenie wspomagające dla leków przeciwpsychotycznych. Wszystko to wiąże się z udziałem NMDA i glutaminianu w schizofrenii:

… hipoteza hipofunkcyjna o neuroprzekaźnictwie glutaminergicznym poprzez receptory N-metylo-D-asparaginowe (NMDA, ang. N-methyl-D-aspartate) w patofizjologii schizofrenii sugeruje, że zwiększenie funkcji receptora NMDA za pomocą manipulacji farmakologicznej może stanowić nową strategię leczenia pacjentów cierpiących na schizofrenię. Regulatorowe miejsce w kompleksie receptora NMDA, do którego przyłącza się glicyna, jest jednym z najbardziej atrakcyjnych celów terapeutycznych w przypadku schizofrenii. […] Niektóre badania kliniczne wykazały, że inhibitor GlyT-1 sarkozyna (N-metyloglicyna) ma działanie przeciwpsychotyczne u pacjentów cierpiących na schizofrenię. Wiele firm farmaceutycznych opracowuje obecnie nowatorskie i selektywne inhibitory GlyT-1 do leczenia schizofrenii.

Ze względu na wszechstronne działanie transportera glicyny i jego udział w innych układach neuroprzekaźników, wykazano również, że sarkozyna reguluje uwalnianie dopaminy w prążkowiu. Może to pomóc w dalszym wyjaśnieniu jej właściwości przeciwpsychotycznych.

Chociaż sarkozyna stosowana osobno może nie być porażająco skuteczna, to przy zastosowaniu razem z innymi środkami farmakologicznymi może zapewnić prawdziwy nokaut[6], stanowiąc wygodną strategię leczenia zarówno objawów negatywnych, jak i pozytywnych. Jest to szczególnie godne uwagi, ponieważ większość środków farmakologicznych zostało opracowanych wyłącznie do leczenia objawów pozytywnych; istnieje dążenie do znalezienia bardziej skutecznych metod leczenia objawów negatywnych, które często sprowadzają się do stosowania suplementów dostępnych bez recepty, programów ćwiczeń i szczególnych diet.

Stwierdzono, że zarówno sarkozyna, jak i N-acetylocysteina odbudowują aktywność glutaminianową mGluR5 u myszy[7]. Niska aktywność tego receptora może być powiązana ze schizofrenią. Co ciekawe, pozytywne allosteryczne regulatory mGluR5 mogą wykazywać właściwości nootropowe[8].
Wiadomo, że sarkozyna wykazuje potencjał leczenia choroby Parkinsona[9] i innych zaburzeń wynikających z dysfunkcji dopaminowej, takich jak ADHD[10]. Sarkozyna i jej metabolit glicyna regulują uwalnianie dopaminy w prążkowiu[11], co dotyczy również hipokampa.

W innym badaniu[12] potwierdzono, że dodatkowe uwzględnienie sarkozyny w leczeniu przeciwpsychotycznym jest pomocne i podsumowano, że sarkozyna zwiększa przeżywalność neuronów i komórek glejowych w grzbietowo-bocznej korze przedczołowej (kluczowej strukturze, która ulega uszkodzeniu w wyniku procesów starzenia i nadużywania środków; zaangażowana jest w funkcje wykonawcze, takie jak pamięć robocza, elastyczność poznawcza, planowanie, zahamowanie i rozumowanie abstrakcyjne). Sarkozyna może wkrótce stać się popularnym suplementem w przemyśle farmaceutycznym.

Podsumowanie

Mimo to, że d-serynie i sarkozynie daleko jest do popularnych suplementów nootropowych, to są to dwa bardzo fascynujące związki.

Jeśli leczysz się na schizofrenię lub depresję, zdecydowanie powinieneś rozważyć suplementację jednym z tych związków, aby poprawić działanie leków, które stosujesz. W szczególności sarkozyna, która jest bardzo niedroga i dodatkowo istnieje wiele dowodów popierających jej zastosowanie [13] [14].
Użytkownicy nootropów, którzy próbowali sarkozyny, odnotowują, że działa ona wspomagająco na skupienie, motywację[15] i spostrzegawczość wzrokową[16], a dodatkowo istnieją pewne dowody, że może ona pomóc osobom cierpiącym na ADHD.[17]

Bibliografia

1.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21906419

2.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23805296

3.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24978104

4.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23562005

5.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26501260

6.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20217053

7.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2884290/

8.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24612097

9.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27443598

10.17.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27443598

11.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15688094

12.http://www.europsy-journal.com/article/S0924-9338(16)00680-5/abstract

13.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16275807

14.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19887019

15.http://www.longecity.org/forum/topic/58960-sarcosine-the-model-nmda-receptor-co-agonist/?view=findpost&p=537656

16.http://www.longecity.org/forum/topic/58960-sarcosine-the-model-nmda-receptor-co-agonist/?view=findpost&p=538315

Poznaj autora / nootraveller

Natura eksperymentatora. Poszukiwacz nowości. Fan niesztampowości.

6 Komentarzy

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>