,

Porównanie pomiędzy Aniracetamem, Oksyracetamem, Fenylopiracetamem i Pramiracetamem

Porównanie pomiędzy Aniracetamem, Oksyracetamem, Fenylopiracetamem i Pramiracetamem

Racetamy to jedna z liczniejszych grup substancji polepszających funkcje poznawcze. Najbardziej chyba znanym przedstawicielem jest Piracetam uznawany jako „oryginalny” racetam. Działa najsłabiej, ale wciąż jest szeroko zalecany, zwłaszcza dla tych, którzy dopiero zaczynają eksperymentowanie z racetamami. Od czasu odkrycia piracetamu pojawiło się na rynku kilka silniejszych i prawdopodobnie skuteczniejszych pochodnych. Każda z nich różni się nieco od pozostałych, jeśli chodzi o sposób działania. A zatem spróbujmy przyjrzeć się ZARÓWNO skutkom działania racetamów odczuwanym przez użytkowników (których opisy, zapisane potocznym językiem, można znaleźć w Internecie), jak opublikowanym danym naukowym.

Niestety, wydaje się, że nie ma zbyt wielu badań przeprowadzonych z udziałem młodych, umysłowo zdrowych uczestników.

Można jednak znaleźć badania z udziałem osób starszych, cierpiących na demencję, schizofreników i osób dotkniętych neurodegeneracją powodowaną przez urazy głowy, udary i alkoholizm.

Aniracetam i mózg

Aniracetam pobudza uwalnianie acetylocholiny (1).

Aniracetam uwalnia serotoninę i dopaminę w mózgu poprzez szlaki cholinergiczne w korze przedczołowej (2).

Aniracetam, chociaż nie zostało to klinicznie potwierdzone u ludzi, działa najlepiej ze wszystkich racetamów, jeśli chodzi o ograniczanie stanów lękowych i objawów depresji (3).

Aniracetam ma również zdolność łagodzenia zaburzeń pamięci i trudności w uczeniu się, powodowanych różnymi urazami (4).

Aniracetam wydaje się hamować skutki działania kortyzolu poprzez GABA (5).

Oksyracetam i mózg

shutterstock_372656629

Oksyracetam długoterminowo poprawia funkcjonowanie hipokampa, podobnie jak aniracetam (badania na zwierzętach) (6).

Oksyracetam poprawia wyniki w testach pamięciowych u myszy. Podawany w ilości 25-50 mg/kg i zażywany przez pięć dni przed treningiem (7,8).

U 60 pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami umysłowymi przy zastosowaniu oksyracetamu uzyskano statystycznie istotną poprawę w zakresie „czynnika pamięciowego” (9).

Oksyracetam (100 mg/kg), podawany niezwłocznie po sesji uczenia się, „po-procesowo”, może skutecznie ułatwiać tworzenie pamięci długoterminowej, trwającej aż do 4 miesięcy po dawkowaniu (10).

Badanie to wyciąga na światło dzienne fakt, że w przypadku wielu nootropów, włączając oksyracetam, efekty zachowywania danych w pamięci pojawiają się po 16-24 godzinach (11), co może wyjaśniać negatywne wyniki w testach przeprowadzanych przed tym 24-godzinnym oknem czasowym.

Oksyracetam hamuje indukowaną lekiem amnezję, kiedy podaje się go myszom na 30 minut przed podaniem leku (12).

Oksyracetam spowalniał również obniżenie poziomu acetylocholiny w korze i hipokampie, w przypadku indukowanej lekiem amnezji (13).

To samo badanie przeprowadzone z udziałem ludzi wykazało, że oksyracetam poprawił ogólne wyniki w testach w przypadku indukowanej lekiem amnezji (14).

Oksyracetam aktywuje kluczowy enzym, leżący u podstaw procesów przyswajania wiedzy i zapamiętywania (kinazę białkową C) (15, 16).

U myszy, oksyracetam poprawia wyniki w labiryntowych testach pamięciowych, ale wydaje się, że działa jedynie u niewytrenowanych myszy (17).

Co ciekawe, lepsze wyniki obserwowano przy dawkach 25 mg/kg i 100mg/kg, ale nie przy dawce środkowej, 50 mg/kg (18).

Oksyracetam może zapobiegać uszkodzeniu mózgu w demencji

Oksyracetam może dawać poprawę u pacjentów w podeszłym wieku, cierpiących na demencję (19, 20).

U pacjentów z wielorakimi postaciami demencji i u tych, którzy doświadczyli wielokrotnych udarów, dawka 1600 mg/kg oksyracetamu, zażywana codziennie przez 12 tygodni znacznie poprawiła „jakość życia”, jak też wyniki w testach neuropsychologicznych (21).

Oksyracetam może dawać poprawę u pacjentów w podeszłym wieku, cierpiących na demencję, w kilku głównych skalach oceniających (22, 23).

W przypadku pacjentów po udarze i z demencją pierwotną, oksyracetam podawany w dawce 1200 mg/kg poprawił funkcjonowanie społeczne i płynność werbalną (24, 25).

Oksyracetam może zapobiegać uszkodzeniu neuronów powodowanemu czynnikami chemicznymi

Oksyracetam, podawany przed ekspozycją na czynnik toksyczny, może zapobiegać uszkodzeniu neuronów powodowanemu przez TBT (cynoorganiczną trójmetylocynę) – toksyczny biocyd (26).

Oksyracetam może pomagać w produkcji energii

W probówkach oksyracetam wykazywał zwiększenie produkcji ATP (27).

Oksyracetam nie wpływa niekorzystnie na sen już po zaśnięciu

Na podstawie badań EEG stwierdzono, że oksyracetam nie zaburza jakości snu, chociaż może wydłużyć czas do samego zaśnięcia, zależnie od dawki (dawki wahające się od 25 mg do 50 mg/kg) (28).

Suplementacja prenatalna

Oksyracetam znacząco poprawił zdolność wydawania potomstwa u myszy, kiedy matki suplementowano w ilości 50 mg/kg w formie kontrolowanych zastrzyków prenatalnych (29).

Oksyracetam i nikotyna dają efekt synergistyczny

Połączenie nikotyny z oksyracetamem wykazało działanie synergistyczne w zadaniach związanych z uczeniem się.

Nikotyna i oksyracetam wykazywały działanie synergistyczne u myszy, badanych zarówno za pomocą testu biernego, jak i aktywnego unikania (test aktywnego unikania – to test stosowany przy objawach depresji; test biernego unikania – test stosowany do oceny pamięci krótko- i długoterminowej) (30, 31).

Połączenie dwóch leków poprawiło bierne unikanie bardziej niż zastosowanie każdego z leków oddzielnie, a w teście aktywnego unikania połączenie (z niską dawką nikotyny) dało lepsze wyniki, których nigdy nie obserwowano przy zastosowaniu samej nikotyny (32).

Oksyracetam zapobiegał również łagodnym zachowaniom depresyjnym u myszy, którym podawano wysokie dawki (1 mg/kg) nikotyny.

Mechanizm działania oksyracetamu w mózgu

Oksyracetam zwiększa wydajność przekazywania sygnałów w komórkach hipokampa (33).

Oksyracetam zwiększa wydajność przekazywania sygnałów pomiędzy neuronami poprzez zwiększenie uwalniania glutaminianu i kwasu D-asparaginowego w mózgu (34).

Oksyracetam jest pozytywnym modulatorem receptorów glutaminianowych w mózgu, wrażliwych na AMPA (35).

Oksyracetam selektywnie zwiększa uwalnianie glutaminianu i acetylocholiny w hipokampie (36).

Wstrzykiwanie zarówno piracetamu, jak i oksyracetamu zwiększa wychwyt choliny w hipokampie (37).

Pramiracetam i mózg

shutterstock_247872679

Pramiracetam, podobnie jak piracetam, był poddawany badaniom indukowanej lekiem amnezji.

U zdrowych ochotników pramiracetam wykazał zdolność łagodzenia indukowanej lekiem amnezji, zarówno u młodszych, jak i u starszych uczestników (38).

Badania pokazują również, że wstępne podanie pramiracetamu jest również skuteczne w hamowaniu indukowanej lekiem amnezji (39).

Pramiracetam zwiększa aktywność eksploracyjną u myszy, kiedy podawany jest w dawce 15 mg/kg, i hamuje ją w dawce 60 mg/kg, a przy zastosowaniu dawki środkowej, 30 mg/kg, nie wykazuje żadnego oddziaływania (40).

Wykazano, że pramiracetam może zwiększać zdolności poznawcze oraz poprawiać pamięć u młodych mężczyzn po urazie głowy. Poprawa utrzymywała się nawet po zaprzestaniu podawania pramiracetamu (41).

Pramiracetam znacząco poprawia pamięć obiektywną u zdrowych osób w podeszłym wieku, nie dotkniętych depresją, ani demencją (42).

U zdrowych osób w podeszłym wieku cierpiących na utratę pamięci suplementacja pramiracetamem przyniosła większe korzyści nić treningi pamięciowe (43).

Fenylopiracetam i mózg

Uważa się, że fenylopiracetam może przekraczać barierę krew-mózg, dzięki dodatkowej grupie fenylowej, chociaż nie ma żadnych badań, które by to potwierdzały.

Fenylopiracetam pomaga przy obrażeniach mózgu, udarze i padaczce.

Fenylopiracetam stosowany codziennie przez jeden rok dał efekty w postaci poprawy zarówno parametrów funkcjonalnych, jak i poznawczych u pacjentów po udarze (dawka wyniosła 400 mg) (44).

Przy zastosowaniu fenylopiracetamu w dawce 200 mg uzyskano poprawę zarówno w zakresie objawów neurologicznych, jak i psychologicznych (w porównaniu do grupy kontrolnej) u osób cierpiących na choroby mózgu (45).

Pacjenci cierpiący na padaczkę, którym podawano 100 mg fenylopiracetamu 2x dziennie, uzyskali wyniki lepsze o 12% w testach weryfikujących funkcje poznawcze (46).

U osób cierpiących na choroby mózgu (nowotwory mózgu lub zmiany naturalne), podawanie 200 mg fenylopiracetamu dało poprawę w zakresie zdolności poznawczych (47).

Stany lękowe i depresja

U osób cierpiących na choroby mózgu (nowotwory mózgu lub zmiany naturalne), podawanie 200 mg fenylopiracetamu codziennie dało efekt w postaci złagodzenia objawów depresji i stanów lękowych (48).

Aspekty techniczne

Zarówno w przypadku oksyracetamu, jak i aniracetamu (100 mg/kg) nie uzyskano żadnej znaczącej zmiany w stężeniu acetylocholiny lub choliny w żadnym z badanych obszarów mózgu (49).

Jednak oba te związki spowolniły indukowany przez skopolaminę spadek poziomu acetylocholiny. Oksyracetam i aniracetam dały taki efekt w hipokampie oraz w korze (nie w przypadku aniracetamu) w dawkach 50-100 mg/kg. Dawki wyższe i niższe były nieskuteczne.

Niezależnie od zwiększania stężenia acetylocholiny, oksyracetam wydaje się zwiększać wykorzystanie acetylocholiny w korze i hipokampie, przy wstrzykiwaniu w ilości 100 – 300 mg/kg (50).

Zauważono, że wielokrotne, codzienne dawki oksyracetamu zwiększają wykorzystanie acetylocholiny o 31% względem kontroli i wydaje się, że związek ten działa silniej i dłużej niż piracetam (51).

Wstrzykiwanie zarówno piracetamu, jak i oksyracetamu zwiększa wychwyt choliny w hipokampie (52).

Oksyracetam nie wykazuje wpływu na poziom GABA, ani serotoniny w mózgu (53).

Porównanie najpowszechniejszych racetamów

brain_133874900

Wszystkie pięć środków wykazało skuteczność w poprawianiu zdolności uczenia się, szczególnie w sytuacjach stresowych (test szokowy).

Oś przysadka-nadnercza jest konieczna dla aktywności tych środków (54).

Uwaga: większość informacji, które znajdziesz poniżej, to nieoficjalne dane z Internetu. Nie są poparte naukowo.

Piracetam

Stosowany dla wzmocnienia funkcji poznawczych
Wydaje się, że działa w 1/10 tak silnie, jak aniracetam (55).
Rozpuszczalny w wodzie
Pomaga w nauce i zachowywaniu danych w pamięci
Wzmacnia percepcję zmysłową i świadomość
Działa korzystnie na skupienie i koncentrację
Piracetam działa raczej najsłabiej, jeśli chodzi o przyswajanie wiedzy (w porównaniu do oksyracetamu, aniracetamu i pramiracetamu) (56).
Wykazano, że piracetam sprawdza się lepiej niż oksyracetam w leczeniu paranoi i niepokoju.

Aniracetam

Wzmacniacz pamięci i funkcji poznawczych
2-5x silniejszy niż piracetam
Rozpuszczalny w tłuszczu
Oddziałuje na receptory dopaminowe i serotoninowe. Zmniejszy stany lękowe.
Prawdopodobnie poprawia nastrój
Może pomóc w płynności werbalnej
Efekt jego działania nie utrzymuje się długo i rozłożenie dawek na cały dzień będzie bardziej skuteczne.
Stymuluje receptory AMPA skuteczniej niż piracetam.
Zwiększa myślenie prawą półkulą mózgu.

Oksyracetam

Poprawia myślenie logiczne. Działa szybciej i silniej zarówno w porównaniu do piracetamu, jak i aniracetamu.
Rozpuszczalny w wodzie
Delikatnie stymulujący, dodający nieco energii
Pomaga w trudniejszych zadaniach logicznych, takich jak matematyka
Stymulujący, ale nie zaburzy twojego snu
Zwiększa motywację
W przeciwieństwie do aniracetamu, oksyracetam nie wykazuje właściwości poprawy nastroju
Wykazano, że oksyracetam lepiej poprawia pamięć niż piracetam (57).
Nie wydaje się, aby krótkotrwałe stosowanie oksyracetamu wykazywało długotrwałe skutki, ale długoterminowe już tak.
Oksyracetam w dawce 25-50 mg/kg dał lepsze wyniki niż piracetam w dawce 100 mg/kg w testach pamięciowych u myszy. Pozytywne efekty w testach były widoczne jedynie w grupach, w których podawano środek pięć dni przed treningiem (58, 59).
Oksyracetam i aniracetam długoterminowo poprawiają funkcjonowanie hipokampa (60)

Pramiracetam

Uważany za najsilniejszy spośród wszystkich racetamów. Ogólna poprawa wydajności mózgu
Rozpuszczalny w tłuszczu
Często porównywany do Ritalinu, jeśli chodzi o poprawę pamięci i skupienia.
Wzmacnia ogólne funkcje poznawcze
Wspomaga pamięć długoterminową
Poprawia percepcję zmysłową
Najlepszy ze wszystkich dla ekstremalnie precyzyjnego skupienia
Pramiracetam działa lepiej niż piracetam i porównywalnie lub lepiej niż aniracetam w testach weryfikujących poprawę pamięci (61, 62).

Fenylopiracetam

Strukturalnie podobny do pramiracetamu, ale z dodatkową grupą fenylową.
Lepsza pamięć i umiejętności rozwiązywania problemów
Hamuje stany lękowe i reakcje na strach
Przypuszczalnie zwiększa tolerancję na zimno (nie widziałem żadnych badań, ale internauci twierdzą, że pomaga)

REKLAMA 

Fenylopiracetam Hydrazyd ekstrakty.com

 

DAWKOWANIE

Generalnie, racetamy klasy I, pi-, ani- i oksy-, nie wykazują wcale lub niewiele skutków ubocznych, tak samo z toksycznością, przy dawkach aż do 12 g przez 8 tygodni (63, 64).

Aniracetam: 100 mg – 1500 mg/ dzień. Średnia dawka 750 mg 3x dziennie.

Aniracetam szybko się wchłania i wydaje się, że jest szybko metabolizowany przez organizm, co sprawia, że rozłożenie dawkowania na cały dzień jest bardziej korzystne (65).

Wydaje się również, że można go spożywać na czczo, chociaż jest rozpuszczalny w tłuszczu.

Zazwyczaj dawka mieści się w zakresie 100 – 1500 mg.

Oksyracetam: 1200 – 2400 mg

Suplementując oksyracetam, zwykle stosuje się dawki w zakresie 1200 – 2400 mg, rozłożone w ciągu dnia, albo w dwóch, albo w trzech równych odstępach czasowych (na przykład trzy dawki po 400 mg lub 800 mg).

Oksyracetam wydaje się być mniej więcej tak samo silny, jak aniracetam. Wydaje się jednak, że oksyracetam jest lepiej bioprzyswajalny i przez to dłużej utrzymuje się w organizmie, a więc nie musisz go brać tak często. Bioprzyswajalność oksyracetamu wynosi w zakresie od 68 do 82 procent (66).

Pramiracetam: 1200 mg/ dzień

Aktualnie, z danych dotyczących zastosowania pramiracetamu u ludzi wynika, że dawka wynosi albo 400 mg 3x dziennie, albo 600 mg 2x dziennie.

Fenylopiracetam: 200 – 600 mg/ dzień

Fenylopiracetam zażywany jest w dawce 100 – 200 mg przy wysokim dawkowaniu. Zaleca się jednak rozpocząć najpierw od 50 mg.

Dawkę wynoszącą 100 – 200 mg/ dzień rozkłada się zazwyczaj na cały dzień, do maksymalnych ilości wynoszących gdzieś pomiędzy 200 – 600 mg/ dzień.

Efekty uboczne i działania niepożądane

Piracetam hamuje syntezę steroidów ogólnie w organizmie (67). To hamujące działanie dotyczy również aniracetamu, oksyracetamu i pramiracetamu (68, 69, 70).

Te osoby, którym usunięto nadnercza, nie doświadczą korzyści ze stosowania piracetamu.

W badaniach nad zastosowaniem oksyracetamu w chorobie Alzheimera nie wykazano żadnych znaczących efektów (71).

Oksyracetam nie zaburza jakości snu, chociaż może wydłużyć czas do samego zaśnięcia, zależnie od dawki (72).

Chociaż wiadomo, że aniracetam łagodzi depresję, to wykazano, że jest nieskuteczny w hamowaniu objawów depresji u młodszych myszy (73).

Fenylopiracetam działa pobudzająco i może zaburzać twój sen (74).

REKLAMA 

Pramiracetam ekstrakty.com

 

BIBLIOGRAFIA

1.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10385041
2.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11597608
3.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11412837
4.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8199398
5.http://cercor.oxfordjournals.org/content/15/7/921.abstract
6.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1476-5381.1990.tb14676.x/abstract
7.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2862852
8.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2616794
9.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ddr.430020506/abstract
10.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8762175
11.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8134347
12.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3659072
13.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3659072
14.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7870912
15.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8246681
16.http://ane.pl/pdf/5321.pdf
17.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11099768
18.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8146219
19.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ddr.430020506/abstract
20.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2693996
21.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1414239
22.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ddr.430020506/abstract
23.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2693996
24.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2781039
25.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2521069
26.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15922047
27.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10817526
28.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8146219
29.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3406157
30.http://www.panlab.com/en/tests-solutions/active-avoidance-test
31.http://www.panlab.com/en/tests-solutions/passive-avoidance-test
32.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1476-5381.1990.tb14676.x/abstract
33.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2253698
34.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1372342
35.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1361044
36.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3594455
37.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15374306
38.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3786350
39.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2765166
40.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1786500
41.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18653001
42.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18653001
43.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21626817
44.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16608112
45.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18646385
46.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16447562
47.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16447562
48.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3659072
49.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3594455
50.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3594455
51.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3594455
52.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1361044
53.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2736062
54.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6817363
55.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2736062
56.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ddr.430020506/abstract
57.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1513861
58.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2862852
59.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2616794
60.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1476-5381.1990.tb14676.x/abstract
61.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ddr.430020506/abstract
62.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1513861
63.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2862852
64.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2616794
65.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1476-5381.1990.tb14676.x/abstract
66.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2137359
67.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3427459
68.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/838040
69.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10338106
70.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19025058
71.http://piracetam.net/oxiracetam-powerful-alternative/
72.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2137359
73.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3427459
74.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2765169

Poznaj autora / nootraveller

Natura eksperymentatora. Poszukiwacz nowości. Fan niesztampowości.

2 Komentarze

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>