Niebezpieczeństwa wynikające z zażywania Fenibutu

Niebezpieczeństwa wynikające z zażywania Fenibutu

Historia odkrycia Fenibutu zaczyna sie w 1963 roku w rosyjskim St Petersburgu. Sowiecki naukowiec o nazwisku Perekalin zsyntetyzował kwas 3-fenylo-4-aminomasłowy – eksperymentalny lek uspokajający, który miał być pomocny przy leczeniu różnych zaburzeń psychicznych u dzieci. Prof. Khaunma, jeden z naukowców pracujących nad tym projektem nazwał nowy lek jako “Phenigamma” i opisał jego właściwości uspokajające w “Byulleten Eksperimental’noi Biologii i Meditsiny”.

Od 1975 roku “Phenigamma” została poddana badaniom klinicznym a następnie udostępniona do publicznego użytku jak również wykorzystywana do polepszenia funckjonowania przez rosyjskich kosmonautów. Na przełomie XX i XXI wieku ukazało się ponad 300 publikacji na temat działania tej substancji a w ciągu ostatnich lat popularność tego związku na całym świecie systematycznie zaczęła wzrastać i znajdziemy go bez problemu u vendorów z substancjami nootropowymi oraz suplementami diety.

Unikalne właściwości Fenibutu leżą w jego strukturze cząsteczkowej, w której można wyróżnić GABA i dołączony pierścień fenylowy. GABA jak wiemy to podstawowy neuroprzekaźnik hamujący, jednak nie potrafi przekraczać bariery krew-mózg. Fenibut ze względu na dodanie właśnie grupy fenylowej może tą barierę pokonywać z łatwością i w konsekwencji wiązać się z receptorami GABA zapewniając aktywność GABAergiczną i wywoływać działanie hamujące.

Fenibut ma okres półtrwania wynoszący ok. 5h ale warto pamiętać, że metabolizm może różnić się znacząco u różnych użytkowników. Niektórzy raportują również brak widocznych efektów nawet do 4-ech godzin po zażyciu więc warto poczekać z decyzją o kolejnej dawce. Są tez raporty osób narzekających na senność nawet do 24 h po zażyciu ostatniej dawki a ryzyko takich skutków ubocznych wzrasta wraz ze wzrostem dawkowania. Warto również wspomnieć, że tolerancja na tą substancję wzrasta bardzo szybko więc konieczne jest cykliczne przyjmowanie w celu uniknięcia narastających skutków ubocznych, w tym uzależnienia.

Jeżeli chodzi o strukturę, to Fenibut nie jest tylko analogiem GABA, ale również analogiem leku zwiotczającego mięśnie – Baklofenu (β-(4-chlorophenyl)-GABA) jak również pregabaliny (β-isobutylo-GABA) oraz GABOB (β-hydroxy-GABA). Jest również agonistą receptorów inhibitujących GABA-B, które są celem m.in działania alkoholu. Warto również wspomnieć, że Piracetam jest także pochodną GABA jednak nie wykazuje właściwości takich jak powyższe analogi.

CZY FENIBUT MOŻNA UWAŻAĆ ZA SUBSTANCJĘ NOOTROPOWĄ ?

Istnieje szereg kontrowersji na temat tego, czy Fenibut można faktycznie zaliczyć do substancji nootropowych. Rozpatrując wszystko pod kątem kryteriów jakie dany związek musi spełniać, aby móc być zakwalifikowanym do tej grupy substancji, biorąc pod uwagę fakt działania psychoaktywnego oraz duży potencjał uzależniający na pewno typowym nootropem nie jest. Jednak pomimo właściwości uspokajających, część użytkowników może uważać jego działanie (w niskich dawkach) obniżające poziom stresu i niepokoju za nootropowe gdyż w konsekwencji poprawia funkcje poznawcze.

W badaniach na gryzoniach Cetyl GABA, hydroksymaślan litu oraz Fenibut wykazywały porównywalne właściwości przeciwko amnezji wynikającej z porażenia prądem przy testach pasywnego unikania co Piracetam. Ważnym czynnikiem było tutaj dawkowanie (dawki skutkujące depresją OUN i zwiotczeniem mięśni niwelowały działanie nootropowe). Fenibut jednak ciągle cieszy się wysoką popularnością w Rosji głównie w walce ze stresem, lękiem, poprawą jakości snu oraz w leczeniu PTSD.

Oprócz agonizmu receptorów GABA Fenibut wykazuje również oddziaływanie na neuroprzekaźnictwo dopaminergiczne poprzez stymulację odpowiednich receptorów co wpływa na jego działanie nootropowe ale i również potencjał uzależniający. Dodatkowo antagonizuje on beta-PEA (fenetyloaminę), endogenny związek anksjogeniczny.

Fenibut wykazuje również działanie przeciwdziałające niedotlenieniu. Ma to szczególne znaczenie podczas intensywnych treningów, gdy do mięśni nie może dotrzeć wystarczająco dużo tlenu, co może skutkować hipertrofią. Dlatego często jest wykorzystywany przez osoby trenujące aby zwiekszyć tolerancję na stres metaboliczny.

NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z FENIBUTEM

Jeśli rozważasz dodanie Fenibutu do swojego menu,  ważne jest to, abyś wziął pod uwagę wiążące się z tym ryzyko. Jeśli masz na swoim koncie doświadczenia z nadużywaniem substancji lub masz osobowość podatną na uzależnienia, prawdopodobnie będzie najlepiej, jeśli będziesz trzymał się od tego środka z daleka. Ale Fenibut można też stosować w sposób rozsądny, minimalizując objawy odstawienia i ryzyko uzależnienia, przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści ze stosowania tego środka. Przede wszystkim miej na uwadze, że Fenibut działa tak, jak każdy inny związek anksjolityczny (np. benzodiazepiny); jego nadużywanie może powodować poważne problemy.

Ryzyko wystąpienia objawów odstawienia

Niektóre badania wykazały, że Fenibut jest bezpieczny i przy ostrożnym stosowaniu w niskich dawkach (np. 100-200 mg) wykazuje niewiele działań niepożądanych. Częstym powodem do narzekań jest jednak zwiększona senność, zwłaszcza jeśli zażyje się Fenibut rano. Ten skutek uboczny jest znacznie bardziej dostrzegalny w przypadku stosowania związków benzodiazepinowych (np. Xanaxu).

Fenibut ma też wysoki indeks terapeutyczny. (Indeks terapeutyczny jest porównaniem ilości czynnika terapeutycznego, która wywołuje skutek terapeutyczny, do ilości, która powoduje toksyczność).

Istnieją raporty użytkowników nootropów, którzy brali duże dawki Fenibutu bez wystąpienia niepożądanych skutków. Jeden użytkownik podał, że wziął ponad 20 g Fenibutu i „nie czuł nic”. Mimo to, powinieneś ograniczać zażywanie Fenibutu, aby nie wpaść w błędne koło uzależnienia, objawów odstawienia i ponownego wprowadzania środka.
Niektóre leki przeciwnapadowe wchodzą w interakcję z Fenibutem. Jeśli zatem zażywasz jakieś inhibitory MAO albo leki na padaczkę, takie jak okskarbazepina lub karbamazepina, ważne jest, abyś skonsultował się ze swoim lekarzem.

Najlepiej będzie również nie zażywać razem z Fenibutem jakichkolwiek środków czy leków, które mają działanie uspokajające. Na przykład, niemądrym będzie stosowanie Fenibutu razem z alkoholem. To dlatego, że zarówno alkohol, jak i Fenibut oddziałują na GABA. Ten wspólny mechanizm działania może prowadzić do potencjalnie groźnych interakcji.
Fenibut może być zażywany dwa razy dziennie lub według potrzeb każdego indywidualnego użytkownika, do ilości, przy której nie przekroczy się zalecanej dziennej dawki wynoszącej od 250 mg do 1500 mg. Musisz wziąć pod uwagę, że długotrwałe stosowanie fenibutu (dawkowanie codzienne) najprawdopodobniej doprowadzi do uzależnienia, nawet przy „bezpiecznych” dawkach.
Zwróć uwagę, że lekarze analizują wiele czynników przy przepisywaniu odpowiedniej dawki dla tego suplementu. Aby zapobiec rozwojowi tolerancji lub objawów odstawienia, możesz wypróbować strategię „sprawdzania gruntu”, czyli zażywać Fenibut przez tydzień, a przez kolejny tydzień zrobić sobie reset. Inną możliwą opcją jest branie Fenibutu przez kilka dni w tygodniu z dużą ilością „wolnego” w programie.

Odstawienie Fenibutu – Kiedy szukać pomocy?

Stosowanie Fenibutu okazjonalnie jest najlepszym sposobem zapobiegania objawom odstawienia. Cykliczne dawkowanie jest bardzo zalecane. Zawsze pozwalaj swojemu organizmowi na dostrojenie się, ponieważ on zawsze dąży do ustalenia stanu homeostazy. Ale jeśli poczujesz, że pojawiają się objawy odstawienia, musisz zgłosić się po poradę medyczną do swojego lekarza. Twój lekarz może zalecić Ci, abyś stopniowo, przez okres miesiąca zmniejszał dawki tak, aby zapewnić, że twój organizm nie dozna szoku z powodu nagłego zaprzestania stosowania Fenibutu.

Odstawienie Fenibutu – Oś czasu

Każdy chciałby uzyskać jednoznaczną odpowiedź na pytanie, jak długo utrzymują się objawy odstawienia Fenibutu.
Problem z konkretną odpowiedzią na to pytanie polega na tym, że zakres ten może nie mieć zastosowania dla niektórych osób. Każdy z nas ma inną psychikę i to, co może być prawdziwe dla jednej osoby, może być zupełnie różne dla kogoś innego. Szukanie informacji na temat odstawienia Fenibutu w Internecie może doprowadzić Cię do hipochondrii, bo jeśli twój czas odstawienia nie będzie się zgadzał z raportami innych użytkowników, możesz omyłkowo pomyśleć, że przydarzyło Ci się coś poważniejszego.
Wysoce prawdopodobną hipotezą dotyczącą Fenibutu jest taka, że niektóre osoby mogą właściwie doświadczyć przedłużających się objawów odstawienia (PAWS, ang. post-acute withdrawal syndrome), dotyczy to zwłaszcza tych, którzy zażywali Fenibut przez długi okres czasu lub w wysokich dawkach. Pamiętaj, że Fenibut działa jak agonista GABA-B.
Dane literaturowe wskazują, że objawy odstawienia fenibutu mogą utrzymywać się przez około dwa tygodnie. Ten dwutygodniowy okres rekonwalescencji określono na podstawie dostępnych raportów od użytkowników stosujących Fenibut rekreacyjnie.
Niektóre badania przypadków, które dotyczyły użytkowników zażywających wysokie dawki Fenibutu, podawały, że pełna rekonwalescencja trwa aż do 24 tygodni. W niektórych przypadkach, u osób szczególnie wrażliwych odstawienie Fenibutu może zająć aż do 6 miesięcy. Uświadomienie sobie, że czas utrzymywania się poważnych objawów odstawienia Fenibutu zależny jest od wielu czynników, jak również od indywidualnych strategii radzenia sobie z tymi objawami, jest zatem kluczowe.

Oznaki i objawy odstawienia Fenibutu

Poniżej przedstawiony został wykaz objawów, których możesz doświadczyć w trakcie odstawiania Fenibutu. Pamiętaj, że nasilenie objawów odstawienia może być różne, w zależności od osoby. Niektóre oznaki, występujące u jednych użytkowników, mogą nie wystąpić u innych. Do najbardziej powszechnych objawów wycofania zalicza się przyspieszone tętno, bezsenność, napięcie nerwowe i zaburzenia snu.

Napięcie nerwowe

Napięcie nerwowe jest jednym z najczęściej odnotowywanych objawów odstawienia. Większość użytkowników doświadcza napięcia nerwowego w wyniku nagłego odstawienia Fenibutu. Ten objaw odstawienia występuje głównie z powodu zmian w przekaźnictwie GABA-ergicznym. Weź pod uwagę, że odbudowanie prawidłowego funkcjonowania GABA zajmie twojemu mózgowi trochę czasu.

Pobudzenie

Przez pierwszych kilka dni lub tygodni po zaprzestaniu stosowania Fenibutu możesz odczuwać pobudzenie, zniecierpliwienie i trudności w zrelaksowaniu się. To poczucie „mimowolnego wzburzenia” może być bardzo kłopotliwe. Pobudzenie jest również niepożądanym skutkiem działania wielu środków antydepresyjnych i może przyczyniać się do czegoś, co u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi określa się jako „stany mieszane”.

Spadek apetytu

Po odstawieniu Fenibutu możesz doświadczyć nagłego spadku apetytu. Spadek apetytu może być pośrednio powiązany dysfunkcją aktywności GABA-ergicznej i dopaminergicznej.
Zamiany w przekaźnictwie GABA-ergicznym wywołane działaniem Fenibutu mogą pobudzać uwalanie sygnałów stresu i lęku w mózgu (np. kortyzolu), co może zmniejszać odczuwanie głodu. Inna możliwa teoria polega na hamowaniu dopaminy. Pamiętaj, że Fenibut wykazuje zdolność pobudzania metabolizmu dopaminy, a nagłe odstawienie tego suplementu może doprowadzić do obniżenia metabolizmu dopaminy. To może poskutkować spadkiem apetytu.

Depresja

Mniej powszechnym objawem odstawienia Fenibutu jest tzw. „black dog”, czyli depresja. Jeśli po odstawieniu twój nastrój gwałtownie spada i czujesz się przygnębiony, jest to najprawdopodobniej związane ze zmianami poziomu GABA i dopaminy. Depresja z powodu odstawienia Fenibutu jest zazwyczaj niskiego stopnia. Jeśli nie cierpiałeś z powodu depresji przed zastosowaniem Fenibutu, twój nastrój poprawi się w ciągu kilku tygodni od ostatniej dawki.

Zaburzenia równowagi

Fenibut stosowany jest w Rosji w leczeniu niektórych problemów przedsionkowych, takich jak zaburzenia równowagi i zawroty głowy. Fenibut leczy te objawy poprzez oddziaływanie na receptory GABA(B) i prawdopodobnie również na kanały wapniowe alfa2delta. Po odstawieniu sytuacja wraca jednak do poprzedniego stanu. Jeśli zażywasz Fenibut na takie dolegliwości, możesz czuć się ekstremalnie zdezorientowany przez kilka dni, ale po 2 do 4 tygodniach od ostatniej dawki sytuacja powinna się poprawić.

Depersonalizacja

Zaprzestanie stosowania silnego środka farmakologicznego, zwłaszcza takiego, który wpływa na funkcję GABA, tak jak Fenibut, może wywołać uczucie depersonalizacji. Depersonalizacja jest oddzieleniem się od samego siebie, kiedy to nasze myśli i uczucia wydają się być nierealne.
Ze względu na mechanizm działania Fenibutu w mózgu, jego odstawienie zwiększa napięcie i nasila uczucie depersonalizacji. Uczucie to ma tendencję do ustępowania wraz ze zmniejszaniem się uczucia niepokoju.

Deficyty kognitywne 

Fenibut stosowany jest przez niektórych dla wzmocnienia funkcji poznawczych i złagodzenia stanów niepokoju. Ale wielu użytkowników po odstawieniu Fenibutu odnotowuje spadki zdolności skupienia uwagi. Doniesienia internetowe sugerują, że wysokie dawki Fenibutu mogą prowadzić do tymczasowych deficytów poznawczych i otępienia umysłowego. Jeśli zauważysz, że jasność twoich myśli jest zaburzona albo że twoja wrodzona błyskotliwość gdzieś zniknęła – prawdopodobnie jest to związane z odstawieniem Fenibutu.

Wyczerpanie

Byli użytkownicy Fenibutu raportowali odczucia ekstremalnej apatii lub zmęczenia w pierwszym tygodniu po odstawieniu tego środka. Większość osób, które doświadczyły uczucia zmęczenia, zauważyła również, że poziom ich energii wrócił do stanu prawidłowego po kilku tygodniach. Może być trudno poradzić sobie z tym objawem odstawiennym, zwłaszcza osobom prowadzącym aktywny tryb życia lub osobom, które muszą być w stanie najwyższej gotowość ze względu na obowiązki szkolne, pracę lub wyzwania sportowe. Aby uniknąć uczucia zmęczenia, ważnym jest, abyś utrzymywał napięcie na niskim poziomie, odpoczywał, kiedy tego potrzebujesz i spał, aby pozwolić swojemu organizmowi i umysłowi na regenerację. Nie przeginaj!

Kołatanie serca

Kołatanie serca odnosi się po prostu do stanu, w którym czujemy bicie własnego serca i mamy wrażenie, że bije ono zbyt szybko (tachykardia) lub zbyt silnie (zwiększona kurczliwość serca). Odczuwanie zmian w rytmie bicie serca po odstawieniu Fenibutu nie jest niczym niezwykłym.
„Dygot” lub kołatanie serca w trakcie odstawiania fenibutu wcale nie są rzadkością. Kołatanie serca może nasilać się pod wpływem stresu oraz szlaków współczulnych, na które oddziałuje Fenibut. W łagodzeniu tego objawu odstawiennego pomocne mogą okazać się często różne czynności relaksujące.

Halucynacje

W rzadkich przypadkach niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć halucynacji. W pewnym badaniu przypadku przedstawiono zdrową osobę, która doświadczyła halucynacji słuchowych po zażywaniu wysokich dawek Fenibutu (przez 2 miesiące). Osoba ta zgłaszała halucynacje wzrokowe 3 dni po odstawieniu. Zgłaszała również halucynacje słuchowe piątego i szóstego dnia po odstawieniu Fenibutu. Dane literaturowe sugerują, że halucynacje w okresie odstawiania są mało prawdopodobne, o ile nie nadużywałeś wcześniej jakichś substancji, nie zażywałeś Fenibutu przez długi okres czasu i w nadmiernych dawkach lub nie cierpiałeś już wcześniej na jakieś zaburzenia neuropsychiatryczne.

Bezsenność

Do częstych objawów odstawienia Fenibutu zalicza się bezsenność. Większość użytkowników zgłaszała trudności w zasypianiu i przesypianiu całej nocy po zaprzestaniu stosowania Fenibutu. Możesz odczuwać fizyczne zmęczenie i jednocześnie nie być zdolnym do zaśnięcia lub „wyłączenia” swojego mózgu, bez względu na to, jak długo leżysz już w łóżku. Stan ten prawdopodobnie pobudzany jest przez brak równowagi w neuroprzekaźnictwie GABA. Może zająć trochę czasu zanim problem bezsenności zniknie, zwłaszcza jeśli nie podejmujesz aktywnie żadnych działań w kierunku zwalczania pobudzenia współczulnego. Jedną ze strategii, jakie możesz przyjąć, jest tymczasowa suplementacja środkami nasennymi, takimi jak melatonina – popularny związek znany z tego, że pomaga lepiej się wyspać.

Drażliwość

W momencie odstawienia Fenibutu, odcinasz się od jego działania GABA-ergicznego. Z tego powodu możesz mieć trudności w zachowaniu spokoju i równowagi. Możesz doświadczać takich stanów, w których czujesz niepokój, wzburzenie i nagromadzenie dręczących myśli. Jeśli zauważysz u siebie takie objawy, pamiętaj, że mają one związek z odstawieniem Fenibutu i że sytuacja poprawi się w ciągu kilku tygodni.

Nudności i wymioty

Niektórzy użytkownicy mogą odczuwać nudności przez cały pierwszy tydzień po odstawieniu. Objaw ten ustąpi po tygodniu lub dwóch po zaprzestaniu zażywania Fenibutu. Nudności mogą też świadczyć o tym, że za bardzo śpieszysz się ze stopniowym odstawianiem tej substancji. Zasadniczo, możesz uznać ten objaw za fizjologiczny sprzeciw twojego organizmu, który czekał na kolejną dawkę. Jeśli odczuwasz nudności przez większość czasu i zdarza się, że wymiotujesz, zastanów się, czy nie warto spowolnić nieco stopniowe odstawianie Fenibutu.

Napięcie mięśniowe

Układ GABA pełni istotną rolę w pobudzaniu relaksacji mięśni człowieka. Ponieważ Fenibut oddziałuje na układ GABA, wiadomym jest, że pomaga również w relaksacji mięśni. Z tego powodu, wiele osób, które odstawia Fenibut, odczuwa napięcie mięśniowe. Psychologiczny niepokój również może pobudzać napięcie mięśniowe, które powinno jednak ustąpić po kilku tygodniach. Aby złagodzić napięcie mięśniowe, możesz spróbować “foam rollingu”, masażu lub wziąć udział w progresywnej relaksacji mięśni.

Wzburzenie

Nie bądź zaskoczony, gdy w trakcie swojego pierwszego tygodnia odstawiania Fenibutu będziesz odczuwał niepokój i wzburzenie. Wzburzenie prawdopodobnie wiąże się ze zmniejszeniem przekaźnictwa GABA, jak też z odczuwaniem zwiększonego niepokoju i fizjologicznego pobudzenia. Aby złagodzić stan wzburzenia możesz spróbować skanalizować tą dodatkową energię w formie biegania, ćwiczeń albo jakichś dodatkowych czynności relaksacyjnych. Objaw ten zwykle sam ustępuje po tygodniu lub dwóch.

Przyspieszone tętno

Tachykardia lub przyspieszone tętno są częstymi reakcjami fizjologicznymi występującymi u użytkowników, którzy zaprzestali zażywania środków uspokajających, działających na CUN. Pojawiają się razem z palpitacjami serca. Jeśli jednak miałeś wcześniej jakiekolwiek problemy z sercem, ważnym jest, abyś skonsultował te objawy ze swoim lekarzem. Może również wystąpić zwiększone odczuwanie lęku oraz wysokie ciśnienie krwi.

“Pierwotny lęk”

Kilku użytkowników fenibutu podało, że doświadczyli uczucia pierwotnego lęku. Pierwotny lęk objawia się nasilonym, nieświadomym rozpoznawaniem zagrożeń i spotęgowaniem reakcji obronnych. Mówiąc wprost, możesz fizycznie odczuwać skoki adrenaliny lub zwiększoną wrażliwość na zewnętrzne bodźce. Możesz złapać się na tym, że, częściej niż zwykle, badasz wzrokiem swoje bezpośrednie otoczenie, aby wyłapać wszelkie zagrożenia. O ile nie będziesz zagłębiał się w te odczucia, objaw ten ustąpi samoistnie po kilku dniach lub tygodniach.

Drżenia

Dreszcze i niekontrolowane drżenia są jednymi z najczęstszych objawów odstawienia Fenibutu. Występują one zazwyczaj sporadycznie; dla niektórych osób mogą być jednak bardzo kłopotliwe. Aby uniknąć nadmiernych ataków dreszczy, możesz rozważyć spowolnienie tempa stopniowego wycofywania Fenibutu. Zwróć uwagę, że drżenia są pobudzane zbyt szybkim zmniejszaniem dawek Fenibutu.

PODSUMOWANIE

Jak widzisz lista skutków ubocznych i objawów odstawienia Fenibutu jest bardzo długa. Dlatego jeżeli już zdecydujesz się na stosowanie tej substancji dawkuj ją ostrożnie i z rozwagą. Jednak najlepiej będzie zastanowić się, czy aby lista negatywnych stron nie przewyższa nad tymi pozytywnymi. Tym bardziej, że po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii substancja ta z dużym prawdopodobieństwem może zostać zakwalifikowana jako środek zastępczy.

 

Poznaj autora / nootraveller

Natura eksperymentatora. Poszukiwacz nowości. Fan niesztampowości.

4 Komentarze

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>