,

12 popartych naukowo korzyści zdrowotnych ze stosowania Galantaminy

12 popartych naukowo korzyści zdrowotnych ze stosowania Galantaminy

Wpływ galantaminy między innymi na chorobę Alzheimera, autyzm, zapalenie stawów, cukrzycę i otyłość oceniano w ponad 90 badaniach klinicznych. W niniejszym artykule analizujemy dane naukowe dotyczące galantaminy oraz to, jak może ona poprawić jakość twojego zdrowia.

Galantamina jest związkiem zawierającym azot, który można pozyskać syntetycznie lub wyizolować z cebulek i kwiatów przebiśniegu kaukaskiego (Galanthus caucasicus), przebiśniegu Voronova (Galanthus caucasicus), Galanthus woronowii, żonkila (Narcissus) i czerwonej pajęczej lilii (Lycoris radiata) (1, 2, 3).

Galantaminę stosuję się od dekad w Europie Wschodniej i Rosji w leczeniu osłabienia mięśniowego (miopatii) oraz w dysfunkcji czuciowej i motorycznej związanej z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego (4).

Galantamina jest dostępna komercyjnie jako Nivalin, Razadyne, Razadyne ER, Reminyl i Lycoremine i jest często stosowana w leczeniu choroby Alzheimera, o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego, i wielu różnych zaburzeń dotyczących pamięci (5).

1-compressor

1) Galantamina poprawia funkcje poznawcze

Łagodne zaburzenia poznawcze (ang. mild cognitive impairment, MCI) są stanem, w którym dochodzi do stopniowej utraty funkcji poznawczych z biegiem czasu. Osoby cierpiące na MCI często narzekają na kłopoty z pamięcią. W jednym badaniu podawano galantaminę (4 mg dwa razy dziennie) osobom cierpiącym na MCI przez 7 dni. Pacjenci osiągali lepsze wyniki w zadaniach pamięciowych (epizodyczne kodowanie twarzy i zadania pamięci roboczej) (6).

Inne, podobne badanie wykazało, ze pacjenci z MCI mieli lepszą pamięć epizodyczną i krótsze czasy reakcji (7).

Dysfunkcja cholinergiczna może powodować zaburzenia pamięci, które obserwuje się u pacjentów z MCI, co najprawdopodobniej jest powodem, dla którego galantamina (inhibitor acetylocholinesterazy i modulator nikotynowych receptorów acetylocholinowych) była tak skuteczna w usprawnianiu funkcjonowania mózgu (8).

Galantamina pobudza rozwój mózgu prawdopodobnie poprzez aktywację receptorów acetylocholinowych, M1 muskarynowego i α7 nikotynowego (9).

U myszy galantamina (w dawce 0,3-3 mg/kg) zwiększa poziomy IGF-2 w mózgu, co może wyjaśniać jej zdolność do zwiększania wzrostu nowych komórek mózgu (10).

Galantamina stanowi skuteczną metodę leczenia powszechnych postaci demencji, takich jak demencja naczyniowa i choroba Alzheimera. Wielu pacjentów odnosi korzyści z leczenia galantaminą, które rozpoczyna się wcześnie, krótko po rozpoznaniu, i kontynuuje się przez co najmniej 1 rok (11).

Galantamina łączy zwiększanie stężenia i oddziaływania acetylocholiny w mózgu, łagodząc w ten sposób niektóre objawy choroby Alzheimera (12, 13, 14).

Kluczową oznaką choroby Alzheimera jest osłabienie funkcji pamięci epizodycznej w hipokampie, z powodu odkładania się blaszek β-amyloidowych, co prowadzi do uszkodzenia sygnalizacji cholinergicznej. Galantamina jest przydatna w leczeniu Alzheimera, ponieważ usprawnia funkcję hipokampu (obszar mózgu, który powiązany jest z przyswajaniem wiedzy i zapamiętywaniem) poprzez poprawę funkcjonowania neuroprzekaźników cholinergicznych (15, 16).

2

Galantamina pomaga ograniczyć osłabienie zdolności poznawczych związane z chorobą Alzheimera. Efekt ten utrzymywał się przynajmniej przez 36 miesięcy leczenia galantaminą, sugerując, że istnieje potencjał do jej długoterminowego stosowania (17).

W rzeczywistości długoterminowe podawanie galantaminy może odłożyć w czasie konieczność umieszczenia danej osoby w domu opieki (18).

Długoterminowe leczenie galantaminą zwiększyło ilość połączeń pomiędzy neuronami w mózgach pacjentów cierpiących na Alzheimera (19). Te połączenia neuronalne pomagają w stabilizowaniu wydajności poznawczej (20).

Galantamina zmniejszyła ilość blaszek beta-amyloidowych w mózgach myszy cierpiących na chorobę Alzheimera, a także zmniejszyła aktywność astrocytów, czyli rodzaju komórek w układzie nerwowym, które tworzą „blizny” w miejscach, gdzie neurony zostają uszkodzone (21).

Galantamina może działać antydepresyjnie (22) i poprawiać jakość snu u pacjentów z demencją (23).

Odkryto, że galantamina jest dokładanie tak samo skuteczna jak Donepezil, środek wzmacniający funkcje poznawcze, powszechnie stosowany w leczeniu choroby Alzheimera (24).

Stosowanie galantaminy jest o wiele bardziej ekonomiczne niż konwencjonalne leczenie choroby Alzheimera za pomocą zwykłych inhibitorów cholinesterazy (25).

Należy zauważyć, że wiele badań dotyczących galantaminy i degeneracyjnych zaburzeń mózgowych zostało przeprowadzonych na gryzoniach. Jedno z badań wykazało, że ssaki naczelne (nasi bliscy krewniacy) doznają takich samych korzyści poznawczych, ale w mniejszym stopniu (26).

2) Galantamina zmniejsza stan zapalny

3

Galantamina zmniejsza stan zapalny w mózgu (27).
Galantamina wywołuje efekty przeciwzapalne poprzez modyfikację NF-κB, TNF-α, wisfatyny i adiponektyny (28).
Galantamina aktywuje cholinergiczny szlak przeciwzapalny; jeden z podstawowych szlaków przeciwzapalnych w biologii człowieka, który chroni organizm przed długotrwałym narażeniem na ogólnoustrojowy stan zapalny. Szlak ten aktywowany jest poprzez α7 nikotynowe receptory acetylocholinowe (α7 nAChR) (29, 30, 31).
Aktywując cholinergiczny szlak przeciwzapalny w sposób, w jaki robi to galantamina, można zmniejszyć produkcje prozapalnych cytokin o imponujące 50-75% (32).
Galantamina hamuje ogólnoustrojowy stan zapalny na drodze zmniejszania rozpadu acetylocholiny poprzez inhibicję acetylocholinoesterazy (33).

3) Galantamina jest przeciwutleniaczem

4-compressor

Stres oksydacyjny może powodować wiele problemów zdrowotnych, na przykład chorobę Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona, zespół Downa, nowotwór i cukrzycę (34).

Galantamina jest przeciwutleniaczem, który może chronić komórki przed stresem oksydacyjnym (35).

Galantamina chroni mózg przed uszkodzeniem neuronów powodowanym reaktywnymi formami tlenu (ang. reactive oxygen species, ROS). (Aktywuje NRF2 i chroni mitochondria) (36).

4) Galantamina może chronić przed toksynami

U szczurów galantamina uchroniła organizm przed skutkami zatrucia toksyną (diizopropylofluorofosforanem) (37).

Wykazano, że galantamina chroni szczury przed endotoksynami we krwi (zmniejszając poziomy cytokin prozapalnych i aktywność MPO) (38).

5) Galantamina może być pomocna przy leczeniu cukrzycy

Galantamina działa przeciwcukrzycowo poprzez wspomaganie szlaków sygnalizacji insulinowej (p-insulina, p-Akt, receptory GLUT4 i GLUT2) (39, 40, 41).

Galantamina opóźniła wzrost poziomu cukru we krwi, obniżyła aktywność komórek odpornościowych w trzustce i zmniejszyła produkcję przeciwciał przeciwinsulinowych u myszy z cukrzycą typu 1 (42).

6) Galantamina może leczyć otyłość

Kiedy podaje się galantaminę myszom z otyłością wynikającą ze stosowania diety wysokotłuszczowej, to znacząco zmniejsza ona stan zapalny, wagę ciała, oporność insulinową i poziomy cholesterolu (43, 44).

7) Galantamina wywołuje świadomy sen

5-compressor

Świadomy sen jest snem, w czasie którego osoba zdaje sobie sprawę, że śni i często ma nad swoim snem pewnego rodzaju kontrolę.

Galantamina może zwiększać świadomość w czasie snu poprzez wpływ na układ cholinergiczny i zwiększanie poziomów acetylocholiny w mózgu (45).

Nie brałbym jednak galantaminy przed pójściem spać zbyt często, bo zwiększając świadomość snu, może ona również zaburzać jakość snu, wydłużając czas spędzony w fazie REM (46).

8) Galantamina może łagodzić objawy autyzmu

Galantamina podawana autystycznym dzieciom, razem z rysperydonem (środkiem przeciwpsychotycznym), łagodziła objawy autyzmu, takie jak drażliwość, letarg i wycofanie społeczne (47).

Stymulacja galantaminą podsystemu serotoninergicznego (układu neuroprzekaźników, który reguluje nastrój i funkcje poznawcze) w ramach ośrodkowego układu nerwowego (OUN) może wzmacniać zdolność wyrazistego wysławiania się i komunikacji u dorosłych z autyzmem (48).

Potrzeba więcej badań klinicznych nad zastosowaniem leczenia galantaminą pacjentów z autyzmem (49).

9) Galantamina może pomóc w leczeniu schizofrenii

Galantamina może zwalczać szkodliwe skutki działania kwasu kinureninowego, którego podwyższone poziomy wiąże się z problemami poznawczymi typowymi dla schizofrenii (50).

Galantamina usprawnia szlak sygnałowy z udziałem AMPA, co może chronić mózg i poprawiać pamięć u schizofreników (51).

10) Galantamina przynosi ulgę w zapaleniu stawów

Galantamina hamuje artretyczny stan zapalny u szczurów z niskim poziomem testosteronu. Występowanie dopaminy w śledzionie w trakcie leczenia galantaminą może być oznaką jej ochronnego działania w warunkach niedoboru androgenów (większość ludzi po 40 prawdopodobnie ma niedobory androgenów) (52).

11) Galantamina może pomóc Ci w rzuceniu palenia

Alkoholicy, którzy codziennie zażywali galantaminę palili rzadziej i wypalili łącznie mniej papierosów niż pacjenci, którzy zażywali placebo. Nawet bez podejmowania innych inicjatyw i przy braku intencji ograniczenia palenia, zachowania związane z paleniem papierosów zostały ograniczone (53).

12) Galantamina chroni przed urazem mózgu

Terapia elektrowstrząsowa (ang. Electroconvulsive therapy, ECT) jest skuteczną metodą leczenia pacjentów psychotycznych, którzy nie reagują na stosowane leki, ale powoduje ona zaburzenia poznawcze (54). Jedno z badań wykazało, że suplementacja galantaminą chroniła przed utratą zdolności przyswajania wiedzy, przy podawaniu w trakcie i po terapii ECT (55).

Stwierdzono, że u szczurów, którym wstrzyknięto galantaminę przed sztucznie wywołanym udarem (niski poziom tlenu w mózgu przez dwie godziny), uszkodzenie mózgu było mniejsze niż u szczurów, którym nie podano galantaminy. Szczury, którym podawano galantaminę miały mniejszy poziom zapalnych IL-1B i mniej akumulacji mikrogleju (56).

U pacjentów z paraliżem pourazowym galantamina przyspieszyła rozwiązanie pourazowych problemów z oczami (57).

Inne

Galantamina i aktywacja receptorów nikotynowych prowadzi do uwolnienia endogennych kannabinoidów, takich jak anandamina (58).

Niepożądane działania galantaminy

Do powszechnych skutków ubocznych stosowania galantaminy należą skurcze i osłabienie mięśni, zdarzenia sercowo-oddechowe, problemy ze skórą i nietrzymanie moczu. Zażywanie dużych dawek galantaminy z pominięciem stopniowego podwyższania może również powodować koszmary i stany lękowe.

Poza tymi działaniami, interakcja galantaminy z innymi lekami może powodować dodatkowe problemy zdrowotne. Zaleca się ograniczenie stosowania galantaminy wówczas, gdy stosuje się inne leki, które metabolizowane są w tym samym szlaku wątrobowym (wątrobowy układ cytochromów).

Na szczęście, większość z powyższych skutków ubocznych występuje rzadko i najprawdopodobniej można ich uniknąć przy rozważnym dawkowaniu.

BIBLIOGRAFIA

 1. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/galanthamine
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3901206/
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4161611/
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13704482
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3434042/
 6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16298243
 7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15273830
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24818616
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22932776
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12962529
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12137632
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0013575/
 13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26942549
 14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16298243
 15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22300028
 16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14967774
 17. http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/long-term-treatment-with-reminylr-galantamine-may-be-associated-with-a-reduced-risk-of-institutionalisation-in-patients-with-dementia-155374835.html
 18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26521029
 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2947534/
 20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25777522
 21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27247602
 22. http://www.alzforum.org/papers/evolution-evidence-effectiveness-and-cost-effectiveness-acetylcholinesterase-inhibitors-and
 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23158762
 24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26262991
 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26262991
 26. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4535331/
 27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4532414/
 28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4781876/
 29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4535331/
 30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18639629
 31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23834167
 32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23834167
 33. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23834167
 34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23537526
 35. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26648090
 36. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4532414/
 37. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26262991
 38. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26262991
 39. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3146607/
 40. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3146607/
 41. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22841958
 42. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26259773
 43. http://jop.sagepub.com/content/28/7/677
 44. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15152789
 45. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15152789
 46. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27069875
 47. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24878431
 48. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24800524
 49. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17190371
 50. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23519225
 51. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23519225
 52. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24972037
 53. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24908916
 54. https://www.dropbox.com/s/awlbmaazkxvp0j6/solinas2007.pdf?dl=0
 55. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23552705
 56. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12139367
Poznaj autora / nootraveller

Natura eksperymentatora. Poszukiwacz nowości. Fan niesztampowości.

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>