Przegląd doniesień naukowych na temat Aniracetamu

Przegląd doniesień naukowych na temat Aniracetamu

Aniracetam jest oryginalnym produktem farmaceutycznym firmy Roche wynalezionym w latach 70-tych, który działa na centralny układ nerwowy (CUN), pobudzając procesy przyswajania wiedzy i zapamiętywania. Uważa się, że Aniracetam ułatwia myślenie skojarzeniowe i kreatywność, jak też ogranicza niepokój i łagodzi depresję. Chociaż istnieje niewiele badań z udziałem ludzi, to jest on aktualnie stosowany w leczeniu demencji i poddaje się go również badaniom pod kątem potencjalnego zastosowania w chorobie Alzheimera, stanach niepokoju i depresji.

MECHANIZM DZIAŁANIA

Receptory glutaminowe

Receptor glutaminianowy, jak wskazuje nazwa, jest receptorem neuroprzekaźnika o nazwie glutaminian. Glutaminian jest nie tylko naszym głównym neuroprzekaźnikiem wzbudzającym, ale jest również prekursorem GABA, naszego głównego neuroprzekaźnika hamującego. Receptory glutaminianu są istotne dla tworzenia wspomnień i przyswajania wiedzy. Receptory AMPA są rodzajem receptorów glutaminianowych, które są zaangażowane w przechowywanie wspomnień. [2] Receptory AMPA są celem środków terapeutycznych, biorąc pod uwagę to, że uważa się, że glutaminian jest zaangażowany w choroby psychiatryczne i neurologiczne. [3] Wydaje się, że Aniracetam zmniejsza tempo, w którym receptor AMPA traci wrażliwość na pozytywne bodźce, takie jak glutaminian.[4] Z tego powodu aniracetam i inne modulatory AMPA badane są pod kątem leczenia schizofrenii i choroby Alzheimera. [5] Wydaje się, że Aniracetam pobudza receptor AMPA bardziej niż inne racetamy.

Aniracetam-Creative-600x355-compressor

Receptory GABA

Aniracetam wydaje się zwiększać efekty inhibicji GABAergicznej. GABA jest istotny dla kompetencji w kontekście dobrego emocjonalnego samopoczucia, a więc ulepszenie funkcjonowania GABA może działać potencjalnie terapeutycznie w stanach niepokoju i zaburzeń funkcji poznawczych. [6]

Receptory cholinergiczne

Aniracetam wydaje się wzmacniać przekaźnictwo acetylocholiny, które odgrywa istotną rolę dla funkcji poznawczych i w chorobie Alzheimera. [7] Istnieje teoria, że złagodzenie objawów depresji obserwowane w badaniach na zwierzętach również może wynikać z interakcji Aniracetamu z tymi receptorami. [8]

Receptory serotoniny i dopaminy

Badania na zwierzętach wskazują, że aniracetam może ograniczać stany lękowe i zwiększać socjalizację poprzez interakcję z receptorami serotoniny, dopaminy i acetylocholiny [9] [10]. Wydaje się również, że zwiększa uwalnianie serotoniny i dopaminy, co razem daje efekt w postaci poprawy nastroju i zdolności oceny sytuacji. [11] Jest to interesujący aspekt działania Aniracetamu; wygląda na to, że jest jedynym racetamem, który ma zdolność ograniczania stanów lękowych.

Neuroprotekcja

W badaniach na zwierzętach Aniracetam wydaje się łagodzić zaburzenia pamięci i zdolności przyswajania wiedzy powodowane różnymi przyczynami, włączając niedokrwienie mózgu, antagonistów cholinergicznych i szok elektrokonwulsyjny. [12] Aniracetam może również chronić przed uszkodzeniem indukowanym skopolaminą i wygląda na to, że jego działanie w tym kierunku jest silniejsze niż Piracetamu w przeliczeniu miligrama na miligram. [13]

aniracetam-experiences-300x300

PRZYPADKI, W KTÓRYCH STOSOWANO ANIRACETAM

Istnieją dowody, że aniracetam może poprawiać pamięć i zdolności poznawcze u osób z zaburzeniami poznawczymi. Wyniki badań z udziałem ludzi w podeszłym wieku z zaburzeniami poznawczymi, które wynikają albo z choroby Alzheimera, albo z innych postaci demencji, sugerują, że Aniracetam może działać korzystnie w tych stanach. Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić jego bezpieczeństwo i skuteczność. Aniracetam był znacząco skuteczniejszy niż placebo w badaniach 4- i 6-miesięcznych, a w dalszym 6-miesięcznym badaniu był skuteczniejszy niż Piracetam pod względem pewnych parametrów badawczych. [14]

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Dane dostępne z badań wydają się wskazywać, że Aniracetam jest dobrze tolerowany. W szczególności, w jednym opublikowanym artykule przeglądowym odnotowano, że nie wydaje się, aby Aniracetam podnosił poziom enzymów wątrobowych.  Wstępne dowody wskazują na dobry profil tolerowalności. [15]

DAWKOWANIE

Sugerowana dawka Aniracetamu wynosi na ogół 1000-1500 mg dziennie, podzielona na dwie dawki po 500-750 mg, jedna dawka Aniracetamu rano i jedna po południu podczas posiłku. Sprzedawany jest zarówno w formie tabletek, jak i w postaci proszku, na ogół po 750 mg.[16]

PODSUMOWANIE

Aniracetam jest rozpuszczalnym w tłuszczu racetamowym środkiem nootropowym. Brakuje badań klinicznych z udziałem ludzi, ale związek ten może okazać się realnym sposobem na leczenie choroby Alzheimera, czy depresji. Uważa się, że aniracetam ułatwia myślenie skojarzeniowe i kreatywność, a w badaniach na zwierzętach wykazał się działaniem przeciwlękowym. Dodatkowo, na tyle, na ile możemy to stwierdzić, nie wydaje się, aby stosowanie Aniracetamu było związane z poważnymi skutkami ubocznymi i wygląda na to, że jest dobrze tolerowany.

REKLAMA 

ANIRACETAM w proszku dostępny w sklepie ekstrakty.com

BIBLIOGRAFIA

1. C. Rhoda Lee, Paul Benfield “Aniracetam – An Overview of its Pharmacodynamic and Pharmacokinetic Properties, and a Review of its Therapeutic Potential in Senile Cognitive Disorders. March 1994, Volume 4, Issue 3, pp 257–273
2. O’Neill MJ1, Dix S. “AMPA receptor potentiators as cognitive enhancers.” IDrugs. 2007 Mar;10(3):185-92.
3.5. Francotte P1, de Tullio P, Fraikin P, Counerotte S, Goffin E, Pirotte B. “In search of novel AMPA potentiators.” Recent Pat CNS Drug Discov. 2006 Nov;1(3):239-46.
4. Isaacson JS1, Nicoll RA. “Aniracetam reduces glutamate receptor desensitization and slows the decay of fast excitatory synaptic currents in the hippocampus.” Proc Natl Acad Sci U S A. 1991 Dec 1;88(23):10936-40.
6. Douglas S.F. Ling 1 and Larry S. Benardo “Nootropic Agents Enhance the Recruitment of Fast GABAA Inhibition in Rat Neocortex” Cerebral Cortex Volume 15, Issue 7Pp. 921-928
7. Zhao X1, Kuryatov A, Lindstrom JM, Yeh JZ, Narahashi T. “Nootropic drug modulation of neuronal nicotinic acetylcholine receptors in rat cortical neurons.” Mol Pharmacol. 2001 Apr;59(4):674-83.
8. Nakamura K1, Tanaka Y. “Antidepressant-like effects of aniracetam in aged rats and its mode of action.” Psychopharmacology (Berl). 2001 Nov;158(2):205-12.
9. Nakamura K1, Kurasawa M. “Anxiolytic effects of aniracetam in three different mouse models of anxiety and the underlying mechanism.” Eur J Pharmacol. 2001 May 18;420(1):33-43.
10. Knapp RJ1, Goldenberg R, Shuck C, Cecil A, Watkins J, Miller C, Crites G, Malatynska E. “Antidepressant activity of memory-enhancing drugs in the reduction of submissive behavior model.” Eur J Pharmacol. 2002 Apr 5;440(1):27-35.
11. Shirane M1, Nakamura K. “Aniracetam enhances cortical dopamine and serotonin release via cholinergic and glutamatergic mechanisms in SHRSP.” Brain Res. 2001 Oct 19;916(1-2):211-21.
12.13. Cumin R, Bandle EF, Gamzu E, Haefely WE. “Effects of the novel compound aniracetam (Ro 13-5057) upon impaired learning and memory in rodents.” Psychopharmacology (Berl). 1982;78(2):104-11.
14.15. Lee CR1, Benfield P. “Aniracetam. An overview of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and a review of its therapeutic potential in senile cognitive disorders.” Drugs Aging. 1994 Mar;4(3):257-73.
16.http://examine.com/supplements/Aniracetam/

Poznaj autora / nootraveller

Natura eksperymentatora. Poszukiwacz nowości. Fan niesztampowości.

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>