,

GABA – kwas gamma-aminomasłowy

GABA – kwas gamma-aminomasłowy

GABA jest substancją, która powstaje w wyniku dekarboksylacji kwasu glutaminowego. Działa na system nerwowy, podnosząc próg pobudliwości komórek pozazwojowych, co oznacza, że słabsze bodźce nie są przewodzone. Dzięki obecności kwasu gama-aminomasłowego możliwe jest lepsze skupienie i koncentracja, co skutkuje zwiększoną efektywnością przyswajania informacji w wybranego źródła, efektywnością pracy bez rozproszenia i chaosu.

Jednocześnie organizm odczuwa odprężenie, co stawia GABA jako suplement pomocny przy trudnościach z zasypianiem i przebiegiem odpoczynku nocnego. Pozwala także lepiej zregenerować organizm, stabilizuje ciśnienie krwi, zapobiega bólom i zmniejsza ryzyko występowania skurczy mięśniowych podczas wysiłku fizycznego. Poziom tego aminokwasu w mózgu regulują dwa enzymy gammaaminotransferaza GABA, odpowiedzialna za degradację GABA oraz dekarboksylaza kwasu glutaminowego, odpowiadająca za biosyntezę (produkcję) GABA, czyli za jego powstawanie z kwasu glutaminowego. GABA stymuluje produkcję hormonu wzrostu (HGH), który w dużej mierze odpowiedzialny jest za spalanie tłuszczu w organizmie i pozyskiwanie w mitochondriach dodatkowej energii. Dlatego właśnie GABA zwiększa wytrzymałość i poprawia wydolność, a także pomaga rzeźbić sylwetkę.

Sytuacja niedoboru tego kwasu może prowokować wystąpienie drgawek padaczkowych.

GABA podany w wersji liposomowej umożliwia przenikanie substancji przez naczynia krwionośne z pominięciem układu trawiennego dzięki czemu dociera do komórek nerwowych w nienaruszonej formie. Część suplementu podana doustnie ulega enzymatycznemu i kwasowemu rozkładowi do wolnego kwasu masłowego i dlatego wywiera dodatkowy wpływ na przewód pokarmowy. W małych dawkach kwas masłowy i jego sole (maślany) korzystnie działają na organizm, stanowiąc substrat energetyczny i czynnik wzrostowy dla nabłonków. Estry kwasu masłowego są wykorzystywane do aromatów owocowych.

U zwierząt i ludzi podawanie suplementów z kwasem masłowym (maślan wapnia, cynku, magnezu, kwas masłowy związany z tłuszczem) pobudza wzrost kosmków jelitowych i tzw. nabłonkowanie, czyli wzrost tkanki nabłonkowej. Zapobiega zaburzeniom wchłaniania składników pokarmowych, ogranicza biegunki (to ostatnie i profilaktyka biegunek nie występuje po podaniu maślanu sodu). Kwas masłowy jest spożytkowany do uwalniania energii w komórkach nabłonkowych i wątrobie. Wzmaga również wydzielanie żółci. Bakterią fermentacji kwasu masłowego jest Clostridium butyricum (beztlenowa pałeczka), Sarcina maxima (Gram-dodatni ziarniak beztlenowy), Aeromonas hydrophila (Gram-ujemna pałeczka względnie tlenowa), Butyrivibrio fibrisolvens (beztlenowiec, przecinkowiec Gram-dodatni), Fusobacterium nucleatum (Gram-ujemny beztlenowiec, wrzecionowiec), Gemmiger formicilis (Gramujemny beztlenowiec, ziarniak) i in. Syntrophomonas wolfei (pałeczki) przetwarzają kwas masłowy w kwas octowy.

W suplementach najczęściej są wykorzystywane maślany (maślan wapnia, magnezu, Calcium/Magnesium Butyrate). Polecane są jako środki pobudzające odnowę tkanki nabłonkowej przewodu pokarmowego, przywracające prawidłowe czynności absorpcyjne jelit, prebiotyki (środki pobudzające wzrost symbiotycznej mikroflory), substancje pobudzające wzrost tkanki limfoidalnej (warunkującej odporność), ponadto zmniejszające ryzyko wystąpienia raka jelita grubego. Kwas masłowy związany z cynkiem i wapniem zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunek i zespołu zaburzonego wchłaniania u ludzi i zwierząt. Dawki: od kilkuset mg do kilku (2-3) gram/24 h. Kwas masłowy, szczególnie w związku z cynkiem ogranicza rozwój Candida, choć te właściwości są przypisywane również innym maślanom. Kwasu masłowego nie podawać kobietom ciężarnym i karmiącym (zmienia skład mleka). Nie jest zalecane podawanie Butyric acid przy ostrym zapaleniu jelita grubego.
Trochę chemii
GABA jest związkiem organicznym z grupy aminokwasów, który pełni funkcję głównego neuroprzekaźnika o działaniu hamującym w całym układzie nerwowym.

Duże stężenie GABA występuje w móżdżku, prążkowiu oraz w istocie czarnej i szarej przy wodociągu mózgu – aqueductus cerebri (śródmózgowie; wodociąg mózgu to kanał łączący komorę trzecią z komorą czwartą, przepływa przez niego płyn mózgowo-rdzeniowy). Neurony GABA nie tworzą jednolitych scalonych szlaków, lecz tylko odcinki międzyneuronowe (interneurony). Wyjątkiem jest połączenie zstępujące między gałką bladą i istotą czarną. Neurony GABA hamują uwalnianie dopaminy (prążkowie, istota czarna). W rdzeniu kręgowym neurony GABA hamują presynaptycznie motoneurony, czyli neurony ruchowe. W hipokampie i móżdżku GABA hamuje aktywność komórek piramidowych. Efektem działania GABA jest rozluźnienie mięsni szkieletowych, działanie uspokajające, nasenne i przeciwdrgawkowe. Umiarkowane zahamowanie działania GABA powoduje pobudzenie ruchowe, a nadmierne przyhamowanie GABA – drgawki, np. po podaniu pikrotoksyny.

GABA jest rozkładany jak każdy inny mediator wkrótce po uwolnieniu. Produktami rozpadu GABA są aldehyd bursztynowy, który jest przekształcany do kwasu gamma-hydroksymasłowego lub kwasu bursztynowego. Kwas bursztynowy podlega przemianie do kwasu szczawiooctowego, po czym jest metabolizowany do glutaminy, kwasu glutaminowego, a ten do GABA. Hamowanie rozkładu GABA jest wykorzystywane w lecznictwie i prowadzi do działania przeciwdrgawkowego.

Odkryto trzy receptory GABA (podtypu A, B i C). Receptory GABA typu A, obecne niemal na każdej komórce nerwowej, są miejscem działania wielu związków (agonistów receptora GABA).

Receptory GABA − rodzaje receptorów błonowych wiążących kwas γ-aminomasłowy (GABA), pełniących ważną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego. Receptory te dzielą się na dwie klasy − jonotropowy receptor GABAA, oraz GABAB, powiązany z białkiem G receptor metabotropowy.

REKLAMA

GABA dostępna w sklepie ekstrakty.com

 

Receptor GABAA

Receptor ten stanowi kanał chlorkowy zbudowany z pięciu podjednostek białkowych. Jego aktywność regulowana jest wiązaniem swoistego liganda – kwasu γ-aminomasłowego. Związek ten powoduje aktywację receptora i otwarcie kanału jonowego, co z kolei skutkuje zwiększeniem napływu jonów chlorkowych do wnętrza komórki. W związku z tym, że receptory te znajdują się w błonie komórkowej neuronów, napływ jonów Cl- powoduje wzrost różnicy potencjałów po obu stronach błony, czyli jej hiperpolaryzację. W efekcie utrudnione zostaje powstawanie potencjałów czynnościowych odpowiadających za przekazywanie informacji w układzie nerwowym. Z tego powodu GABA nazywany jest aminokwasem hamującym, a jego receptor – receptorem hamującym. Receptor GABAA oprócz miejsca wiążącego GABA, posiada również domeny rozpoznające barbiturany, benzodiazepiny, kwas walerenowy, pikrotoksynę, alkohole oraz anestetyki. Miejsca te niekiedy określane są jako samodzielne receptory (np. receptor benzodiazepinowy).

Receptor GABAB

W odróżnieniu od poprzedniego receptora, GABAB jest receptorem metabotropowym, powiązanym poprzez białko G z kanałem potasowym oraz wapniowym, jak również z cyklazą adenylanową i fosfolipazą C. Zlokalizowane na presynaptycznych zakończeniach nerwowych, pełnią funkcję zarówno autoreceptorów, jak i heteroreceptorów, regulując uwalnianie neuroprzekaźników. Agonistą tych receptorów jest baklofen – lek zwiotczający mięśnie szkieletowe. Pobudzenie receptora GABAB skutkuje powolnym i przedłużonym zahamowaniem uwalniania neuroprzekaźników.

Charakterystyka produktu:
Ułatwia zasypianie
Wprowadza organizm w stan głębokiego snu
Potęguje procesy regeneracji i wypoczynku
Stosowany na noc zwiększa energie za dnia
Powoduje stan odprężenia i relaksu
Łagodzi negatywne skutki stresu
Powoduje wzrost produkcji hormonu wzrostu
Sprzyja szybszemu spalaniu tkanki tłuszczowej
Pobudza odnowę tkanki nabłonkowej przewodu pokarmowego
Zwiększa czynności absorpcyjne jelit
Pobudza wytwarzanie prebiotyków wpływających na odporność

Źródło: http://www.glutation.info.pl/

Poznaj autora / Luiza

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>