Psychodeliki: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość | Mark Haden | TEDxEastVan

Psychodeliki: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość | Mark Haden | TEDxEastVan

Ten wykład TEDx bada psychodeliki przez pryzmat historii, obecnych badań i możliwego przyszłego modelu po  regulacji  opartym na zdrowiu publicznym. Mark Haden pracuje w dziedzinie uzależnień od 28 lat i jest adiunktem na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Szkole Zdrowia Publicznego i Ludności. Jest instruktorem na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej i opublikował badania dotyczące polityki kontroli narkotyków w kilku kanadyjskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Ściśle współpracuje z urzędnikami ds. Zdrowia w Kolumbii Brytyjskiej na stanowiskach związanych z regulacją rynku nielegalnych narkotyków, a w 2013 r. otrzymał Medal „Queens Diamond Jubilee” za pracę nad reformą polityki narkotykowej. Rozmowa została wygłoszona podczas wydarzenia TEDx przy użyciu formatu konferencji TED, ale niezależnie zorganizowanego przez społeczność lokalną.

Poznaj autora / nootraveller

Natura eksperymentatora. Poszukiwacz nowości. Fan niesztampowości.

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>