9-metylo-β-karbolina – pochodna harmanu o działaniu regenerującym i ochronnym na ukł. dopaminergiczny

9-metylo-β-karbolina – pochodna harmanu o działaniu regenerującym i ochronnym na ukł. dopaminergiczny

Alkaloidy β-karboliny są szeroko rozpowszechnione u roślin i zwierząt i często działają jako odwrotni agoniści benzodiazepin. Jako komponenty liany Banisteriopsis caapi β-karboliny tj. harmina, harmalina i tetrahydroharmina odgrywają kluczową rolę w farmakologii wywaru ayahuasci, wskutek zapobiegania rozpadowi dimetylotryptaminy w jelitach poprzez odwracalne hamowanie oksydazy monoaminowej, co czyni ją psychoaktywną. po podaniu doustnym.

9-Metylo-β-karbolina (9-Me-BC) jest heterocykliczną aminą z rodziny beta-karbolin. Można ją otrzymać przez przeprowadzenie reakcji Eschweilera-Clarke’a na wolnej zasadzie β-karboliny (norharman).

W badaniach in vitro z hodowlami komórek nerwowych dopaminergicznych wykazano zwiększoną ekspresję hydroksylazy tyrozynowej i związanych z nią czynników transkrypcyjnych, zwiększony wzrost neurytów, regenerację neuronów po przewlekłym podawaniu rotenonu i zmniejszoną ekspresję zapalnych cytokin.

W badaniach pierwotnych śródmięśniowej hodowli neuronów dopaminergicznych substancja zwiększyła liczbę zróżnicowanych neuronów dopaminergicznych i wytworzyła wyższe poziomy czynników transkrypcyjnych związanych z różnicowaniem dopaminergicznym.

9-Me-BC hamuje również utlenianie prekursora MPT – neurotoksyny do neurotoksyny dopaminergicznej MPP + in vitro.

Badania gryzoni in vivo wykazały podwyższony poziom dopaminy w hipokampie, polepszoną wydajność uczenia się przestrzennego w radialnym teście labiryntu i zwiększony wzrost dendrytu w zakręcie zębatym hipokampa, a także przywrócenie liczby neuronów wyrażających hydroksylazę tyrozyny w lewym prążkowiu po wstrzyknięciu MPP + zmniejaćliczbę takich komórek o 50% w zwierzęcym modelu parkinsonizmu.

9-Me-BC jest znanym inhibitorem oksydazy monoaminowej A i monoaminowej oksydazy B i zaproponowano go do dalszych badań w leczeniu choroby Parkinsona. Może również posiadać działanie fotouczulające.

Literatura cytowana

1. Polanski, W; Enzensperger, C; Reichmann, H; Gille, G (2010). „The exceptional properties of 9-methyl-beta-carboline: stimulation, protection and regeneration of dopaminergic neurons coupled with anti-inflammatory effects”. J Neurochem113 (6): 1659–1675.

2. Hamann, J; Wernicke, C; Lehmann, J; Reichmann, H; Rommelspacher, H; Gille, G (2008). „9-Methyl-beta-carboline up-regulates the appearance of differentiated dopaminergic neurones in primary mesencephalic culture”. Neurochem. Int52 (4–5): 688–700.

3. Herraiz, T; Guillén, H (2011). „Inhibition of the bioactivation of the neurotoxin MPTP by antioxidants, redox agents and monoamine oxidase inhibitors”. Food Chem. Toxicol49 (8): 1773–1781. 

4. Gruss, M; Appenroth, D; Flubacher, A; Enzersperger, C; Bock, J; Fleck, C; Gille, G; Braun, K (2012). „9-Methyl-β-carboline-induced cognitive enhancement is associated with elevated hippocampal dopamine levels and dendritic and synaptic proliferation”. J Neurochem121 (6): 924–931.

5.Wernicke, C; Hellmann, J; Zieba, B; Kuter, K; Ossowska, K; Frenzel, M; Bencher, NA; Rommelspacher, H (2010). „9-Methyl-beta-carboline has restorative effects in an animal model of Parkinson’s disease”. Pharmacol Rep62 (1): 35–53.

6. Polanski, W; Reichmann, H; Gille, G (2011). „Stimulation, protection and regeneration of dopaminergic neurons by 9-methyl-β-carboline: a new anti-Parkinson drug?”. Expert Rev Neuroother11 (6): 845–860.

7. Vignoni M, Rasse-Suriani FA, Butzbach K, Erra-Balsells R, Epe B, Cabrerizo FM (2013). „Mechanisms of DNA damage by photoexcited 9-methyl-β-carbolines”. Org Biomol Chem11 (32): 5300–9.

 

Poznaj autora / nootraveller

Natura eksperymentatora. Poszukiwacz nowości. Fan niesztampowości.

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie upubliczniony.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>